EST RUS
Pilt:logo1.png

< Õpetajate tutvustus

EDUARD PAVLOV, vene keele õpetaja

Закончил в Тартуском университете бакалавриат по специальности Преподавание гуманитарных и социальных предметов в основной школе. В данный момент учусь в Таллинском университете в магистратуре по специальности Учитель русского языка и литературы. Работаю в основной школе учителем русского языка как иностранного.

Lõpetasin 2016. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe erialal humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis. Selles õppeastmes valisin peaerialaks vene keelе võõrkeelena ja kirjandusе, lisaerialaks saksa keelе. Praegu õpin Tallinna Ülikooli magistriõppes vene keele ja kirjanduse õpetajaks. Töötan vene keele õpetajana eesti õppekeelega põhikoolis.

Välja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Eduard_Pavlov"