Jelena Lõgun

Vene filoloog, vene keele õpetaja eesti ja inglise keele baasil.

Lõpetasin Tartu Ülikooli vene keel võõrkeelena erialal ja Tartu Ülikooli aspirantuuri. Minu väitekiri oli vene kirjanduse ajaloost Prof. Juri Lotmani juhendamisel (PhD). Olen vene keele õpikute toimetaja J. Raudla «Русский язык – мой друг и помощник» 1, osa; T. Kasesalu «Давайте дружить», vene keele õpik ja töövihik, 5 kl. 2004; I. Mangus “Vene keele õpik algajatele ja taasalustajatele”; S. Toomingas «Saame tuttavaks!– venekeelse teksti toimetaja. Olen vene keele ainenõukogu liige Eesti Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskuses. Õpetan vene keelt nii gruppidele kui individuaalselt. Valdan vene keelt (emakeel), eesti ja inglise keelt. Soovin keele õpetamisel kasutada erinevaid metoodikaid, et keele omandamine oleks huvitavam ja tõhusam.

Vabal ajal meeldib mulle reisida, lugeda ja teatris käia.

Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Jelena_L%C3%B5gun"