Telefon

52 64 918

Avatud

Iga päev 09-17.00

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerimine (paksult trükitud on kohustuslik) Loobu

Õppija eesnimi

Õppija perekonnanimi

Õppija isikukood

Telefon

Email

Aadress

Õppija lisainfo

Makseviis

Maksan

Maksja eesnimi

Kui maksja on eraisik, siis Õppija maksab ise
Maksja perekonnanimi

Maksja isikukood

Kui maksja on asutus, siis
Asutuse nimi

Asutuse aadress

Asutuse registrikood

Andmed on õiged

Lugesin koolituslepingut

vt teisi kursuseid

3886 Prantsuse keel algajatele B1 / INTENSIIVNE

Kursuse number3886
ÕpetajaMeery Mathisen
AegN 15:00-17:15 (1×3 ak/t nädalas)
Tunde12
Klassiruum
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 118 eurot kogu kursuse eest (12 kontaktõppetundi perioodil 26.05.2022 - 16.06.2022).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest ühes osas.
  • ühes osas: 118 eurot.

 • Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 142 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (26.05.2022 - 16.06.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes osas.


  Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


  Kursuse toimumisaeg ja maht

  • Kursus toimub 26.05.2022 kuni 16.06.2022, T 15:00 - 17:15 (1×3 ak/t nädalas).
  • Perioodil 26.05.2022 - 16.06.2022 moodustab kursuse kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 12 ak/t on auditoorsed kontakttunnid ja 8 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 4 õppekorda 3 ak/t korraga.
  • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


  Kursuse kirjeldus
  Keeleoskuse taseme B1 (iseseisev keelekasutaja) saavutamisel on õppija omandanud järgmised keelepädevused. • Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. • Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. • Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. • Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. Keeleoskuse taseme kirjelduse aluseks on Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.


  Kursuse õppematerjal


  Kursuse lisainfo

  • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
  • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


  _______________________________________________________________________________________________

  * Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik.

  Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

  Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

  Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.ee  Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"