Telefon

52 64 918

Avatud

Iga päev 09-17.00

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerimine (paksult trükitud on kohustuslik) Loobu

Õppija eesnimi

Õppija perekonnanimi

Õppija isikukood

Telefon

Email

Aadress

Õppija lisainfo

Makseviis

Maksan

Maksja eesnimi

Kui maksja on eraisik, siis Õppija maksab ise
Maksja perekonnanimi

Maksja isikukood

Kui maksja on asutus, siis
Asutuse nimi

Asutuse aadress

Asutuse registrikood

Andmed on õiged

Lugesin koolituslepingut

vt teisi kursuseid

3893 Prantsuse keel taasalgajatele A2 / INTENSIIV

Kursuse number3893
ÕpetajaDiana Andriot
AegT+N 17:30-19:45 (2×3 ak/t nädalas)
Tunde36
Klassiruum405
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 382 eurot kogu kursuse eest (39 kontaktõppetundi perioodil 12.05.2022 - 21.06.2022).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest ühes või kahes osas:
  • ühes osas: 352 eurot;
  • kahes osas: 2×181 eurot.

 • Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 422 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (12.05.2022 kuni 21.06.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes osas.


  Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


  Kursuse toimumisaeg ja maht

  • Kursus toimub 12.05.2022 kuni 21.06.2022, T+N 17:30-19:45 (2×3 ak/t nädalas).
  • Perioodil 12.05.2022 - 21.06.2022 moodustab kursuse kogumaht 58 akadeemilist tundi, millest 36 ak/t on auditoorsed kontakttunnid ja 22 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 12 õppekorda 3 ak/t korraga.
  • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


  Kursuse kirjeldus
  Keeleoskuse taseme A2 (algtasemel keelekasutaja) saavutamisel on õppija omandanud järgmised keelepädevused. • Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

  Keeleoskuse taseme kirjelduse aluseks on Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.  Kursuse õppematerjal
  Kursusele lisandub õppematerjali maksumus ... €.


  Kursuse lisainfo

  • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
  • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


  _______________________________________________________________________________________________

  * Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik

  Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

  Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

  Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.ee