EST RUS

посмотреть другие курсы

Немецкий язык для продолжающих A1.2

Kурс номер3522
ПреподавательTiiu Kaarma
Время занятийT 17:15-18:45 (1×2 ak/t nädalas)
22.09.2020 - 25.05.2021
Общее количество часов86 ak/t
Кабинет
учебникStudio 21
Учеников мин4
Доп. инфо MINIGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule alates 23.11.2020 liitumisel: 447 eurot kogu kursuse eest (kuni 01.06.2021).

  • Õppija tasub kursusega liitumisel ainult liitumisjärgsete õppekordade eest.
  • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
  • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal.


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele alates 23.11.2020 liitumisel: 520 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (kuni 01.06.2021).


Kursuse toimumisaeg ja maht

  • Kursus toimub kuni 08.06.2021, T 17:15-18:45 (1×2 ak/t nädalas). Jõuluvaheaeg on 21.12.2020 kuni 03.01.2021.
  • Perioodil 23.11.2020-01.06.2020 moodustab kursuse kogumaht 86 akadeemilist tundi, millest 52 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 34 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 26 õppekorda 2 ak/t korraga.
  • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


Kursuse kirjeldus
Kursus on mõeldud neile, kes on kunagi varem seda keelt natuke õppinud, aga on selle ära unustanud ja soovivad taasalustada.

Kursuse eesmärgiks on omandada hea keelekasutus algtasemel. Tundides käsitletakse mitmesuguseid vajalikke ja huvitavaid teemasid, nagu näiteks turism, erinevad elukutsed, sisseostud ja oma eelistuste kirjeldamine, kultuur ja tavad saksa keelt kõnelevates maades jne. Õpitakse, kuidas keele algteadmisi kasutades hakkama saada erinevates situatsioonides. Paralleelselt aktiivse keele kasutamisega õpitakse tundides ka vajaminevat grammatikat ja lihtsamate kirjade kirjutamist ja vormistamist.

Kursuse lõpetaja saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Kursuse läbimisel omandab õppija saksa keele tasemel A2.1.


Kursuse õppematerjal
Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.


Kursuse lisainfo

  • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
  • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik.
ЗарегистрироватьсяЗарегистрироваться

Прочитайте также договор об обучении.
Цены включают налог с оборота.
Цены за учебник дополнительно.
При неудачном бронировании места в группе свяжитесь со школой: тел. 6620 996, 6620 706 или по интернету info@tallinnakeeltekool.ee.Tallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=KursusRUS"