EST RUS

посмотреть другие курсы

Немецкий язык для продолжающих A2.1

Kурс номер3618
ПреподавательTäpsustamisel
Время занятийE+K+N 15:30-17:00 (3×2 ak/t nädalas)
31.05.2021 - 21.06.2021
Общее количество часов33
Кабинет
учебник
Учеников мин4
Доп. инфо MINIGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 189 eurot kogu kursuse eest (31.05.2021-21.06.2021).

  • Õppija tasub kursusega liitumisel ainult liitumisjärgsete õppekordade eest.
  • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
  • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest ühes osas. Arve muutmise tasu 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel).


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 201 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (31.05.2021-21.06.2021). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes osas.


Kursuse toimumisaeg ja maht

  • Kursus toimub 31.05.2021-21.06.2021, E+K+N 15:30-17:00 (3×2 ak/t nädalas).
  • Kursuse kogumaht moodustab 33 akadeemilist tundi, millest 20 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 13 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 10 õppekorda 2 ak/t korraga.
  • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamisele kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


Kursuse kirjeldus
Kursus on mõeldud neile, kes on kunagi varem seda keelt natuke õppinud, aga on selle ära unustanud ja soovivad taasalustada. Kursuse eesmärgiks on omandada hea keelekasutus algtasemel. Tundides käsitletakse mitmesuguseid vajalikke ja huvitavaid teemasid, nagu näiteks turism, erinevad elukutsed, sisseostud ja oma eelistuste kirjeldamine, kultuur ja tavad saksa keelt kõnelevates maades jne. Õpitakse, kuidas keele algteadmisi kasutades hakkama saada erinevates situatsioonides. Paralleelselt aktiivse keele kasutamisega õpitakse tundides ka vajaminevat grammatikat ja lihtsamate kirjade kirjutamist ja vormistamist. Kursuse lõpetaja saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.


Kursuse õppematerjal
Kursuse õppematerjaliks on õpetaja poolt koostatud materjalid.


Kursuse lisainfo

  • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
  • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik.
ЗарегистрироватьсяЗарегистрироваться

Прочитайте также договор об обучении.
Цены включают налог с оборота.
Цены за учебник дополнительно.
При неудачном бронировании места в группе свяжитесь со школой: тел. 6620 996, 6620 706 или по интернету info@tallinnakeeltekool.ee.Tallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=KursusRUS"