EST RUS

< Õpetajate tutvustus

MARGIT RANDLO, saksa keele õpetaja

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis saksa-inglise keele õpetaja eriala ning seejärel veel magistriõppe Tallina Pedagoogikaülikoolis germaani filoloogia erialal.

Töötades õpetajana, on mul olnud suurepärane võimalus jagada oma teadmisi paljudele keelehuvilistele, alates eelkooliealistest ja lõpetades pensioniealistega, alates algtasemest ja lõpetades kõrgtasemega. Õpetamisel pean tähtsaks, et tunnis oleks meeldiv ja rahulik õhkkond ja kõik peaks seal saama võimalikult palju oma keeleoskust harjutada. Väga oluline on seejuures mitte karta vigu teha, sest õppimise käigus on ju ka vead paratamatud, aga – Übung macht den Meister. Ka mulle endale meeldib õppida, ennast pidevalt täiendades. Lisaks õpetamisele töötan ka giidina, tutvustades meie ilusat linna ja maad saksakeelsetele turistidele.

Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Margit_Randlo"