EST RUS

< Õpetajate tutvustus

REET KLOOREN, inglise keele õpetaja

Hello, my name is Reet Klooren and I am a teacher of English. Olen inglise keelt õppinud alates 10. eluaastast Tallinna 7. Keskkoolis (nüüdne Inglise Kolledž) ja jätkan seda tänaseni tänu oma arvukatele armsatele õpilastele. Filoloogi ja inglise keele õpetaja elukutse omandasin 1975. aastal Tartu Ülikoolis romaani-germaani keelte ja kirjanduse erialal. Õpetamist alustasin aga juba ülikooli ajal ning olen jätkanud siiani. Lisaks olen end täiendanud mitmetel kursustel Eestis, Rootsis ja Inglismaal.

Tallinna Keeltekoolis olen töötanud alates 1987.a. Lisaks olen õpetanud mitmes Tallinna koolis, Mainori keeltekoolis ja Audentese Ülikoolis. Staaž on mul tõesti aukartustäratav, kuid iga uut aastat alustan nagu esimest: ootusärevuse ja rõõmuga.

Arvan, et iga õpilane, kes soovib, saab võõrkeele selgeks niipalju kui tal seda vaja on. Selleks on vaja kolme asja, ehk kolme P'd : Pain, Patience, Practice.

Pain = vaev. Vaeva peab nägema iga uue asja omandamisel. Õppimine on elus kõige raskem töö, kuid see tasub end igati ära!

Patience = kannatlikkus. Seda on kõige rohkem vaja, sest keel ei saa selgeks homme poole neljaks. Samas ei tohi ka enesega liiga rahulolematu olla ja end teistega väga palju võrrelda. Igaüks on ainulaadne ning omandab uut oma kiirusega.

Practice = harjutamine. Seda saab tänapäeval teha igal ajal ja igal pool. Alustama koolis käimisest ja kaasõpilastega suhtlemisest. Ühel päeval enesele märkamatult oskate juba võõrastele sõna sekka öelda.

Keegi tark on öelnud: keelt ei saa õpetada, seda saab vaid õppida. Õigus küll. Õpetaja on aga abistaja rollis, kes näitab ära õige tee keele omandamiseks. Õppeprotsess toimibki siis kui on olemas kaks osapoolt – õpetaja ja õppija. Nende vahel peab olema usaldus ja kui see on olemas, tuleb ka tagajärg.

Soovin teile head tahet, kannatlikkust ja pealehakkamist, et paremaks saada ja uks maailma avada!

Hello, my name is Reet Klooren and I am a teacher of English. I have been learning English since the age of 7 at Tallinn Secondary school No 7, which was an English biased school, at Tartu University and my studies are still going on as there is still a lot to learn of this beautiful language.

I have also participated in several special teacher training courses in Sweden, England and Estonia. I have been working for Tallinn language School since 1987. Besides that I have taught students at secondary schools, Mainor Language School and Audentes University. Despite my long career I have not lost my enthusiasm and I look forward to starting a new school year every September.

I am sure everybody can learn the language, you only need the Three P’s: patience, practice and pain. A wise man has once said the language cannot be taught but it can only be learnt. A teacher- student team makes it possible.

I wish you good will, patience and enthusiasm to learn in order to become a better person and open the doors to the world.

Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Reet_Klooren"