EST RUS


Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamisskaala aitab hinnata oma keeleoskustaset ja valida vastavalt sellele sobiva tasemega kursus. Loe lähemalt keeleoskustasemete kohta.

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:

Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks:

Vaata ka keeleseadust.


Tallinna Keeltekool MTÜ --- Äriregistri nr 80586221 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Keeleoskustasemed"