EST RUS

< Õpetajate tutvustus

KERSTI EOMOIS, saksa keele õpetaja

Saksa keel on mu kirg ja selle õpetamine on minu jaoks ühekorraga nii töö kui ka hobi. Olen sellega tegelenud alates aastast 1985, mil lõpetasin saksa keele süvaõppega Tallinna 42. Keskkooli (praegune Kadrioru Saksa Gümnaasium). Kuna meie koolil olid juba tol ajal sõprussidemed Saksa DV õppeasutustega, tekkisid esimesed isiklikud kontaktid saksa keelt emakeelena kõnelevate inimestega juba siis.
Lõpetasin 1989. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna, kuid peagi, olles sooritanud saksa keele kvalifikatsioonieksami ja saanud Riigi Kooliametilt vastava tunnistuse, omandasin lisaks sellele ka õpetaja kutse ja olen töötanud palju aastaid üldhariduskoolides saksa keele õpetajana, sealhulgas Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Oman töökogemust erinevates vanuseastmetes. Olen õpetanud saksa keelt täiskasvanutele Tallinna Kultuuriülikoolis ja andnud eratunde. Alates 2006. aastast olen tegutsenud ka reisikorralduse vallas pakkudes individuaalseid puhkuse- ning koolitusreise. Püüan ise võimalikult palju oma keeleoskust erinevates valdkondades täiendada ja innustan ka oma õpilasi reisima ning välismaalastega suhtlema.

Pilt:Kersti2.jpg

Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kersti_Eomois"