EST RUS

Registreerumiseks valige sobiv keel ja kursus

Tagasi keeled

INGLISE KEEL IV (Upper-Intermediate taseme õpik)

Kellele on kursus mõeldud?

Kui olete õppinud 500-600 tundi inglise keelt koolis või kursustel või olete väga andekas iseõppija, kel pisut ka keelepraktikat, on see kursus Teile. Te juba tunnete kõiki inglise keele struktuure ja Teil on laialdane (passiivne) sõnavara, kuid rääkimine ei lähe kuigi libedalt. Teie väljendustes puudub spontaansus ja ka grammatiliselt pole Te väga enesekindel. Te vajate suhtluspraktikat turvalises õhkkonnas õpetaja juuresolekul ja toel.

Mida ma juurde õpin?

Te kordate üle oleviku ja mineviku ajad ning tuleviku väljendamise võimalused nii aktiivis kui passiivis, aga ka modaalverbide, asesõnade, määrsõnade, kesksõnade, eessõnade ja artiklite (a/an, the) kasutamise ning tingimus- ja ajalausete nüansid. Eriline tähelepanu on kõnekeelel, kuid areneb ka Teie kirjutamisoskus. Kuidas koostada ingliskeelset CV-d? Kuidas kirjutada korrektseid e-kirju? Mismoodi ehitada üles huvitav sõnavõtt? Kõigile neile küsimustele saate vastuse.

Kuhu ma olen jõudnud IV kursuse lõpus?

Teist on saanud iseseisev keelekasutaja (tase B2 Euroopa keelemapis). Te suudate mõista keerulisi teemasid, pikki ja nõudlikke tekste ja väljendute native speaker’iga vesteldes üsna spontaanselt, selgelt ja detailselt paljudel teemadel. Te võite väljendada oma arvamust päevaküsimuste kohta, tuua välja erinevate võimaluste poolt- ja vastuargumente.

KursusÕpetajaAegTundide arv õppeaastasRegistreerimine
Inglise keel edasijõudnutele B2.1 (kesktase)Ragne MägiE 17:00-19:15 (1×3 ak/t nädalas)170 ak/tRegistreerimine
Inglise keele B2 taseme vestluskursus (kesktase)Katri TariqN 15:45-17:15 (1×2 ak/t nädalas)114 ak/tTäitunud
Inglise keel edasijõudnutele B2+ (kõrgem kesktase+)Katri TariqN 17:30-19:45 (1×3 ak/t nädalas)170 ak/tRegistreerimine
Inglise keel edasijõudnutele B2.2 (kõrgem kesktase)Katri TariqL 09:00-11:15 (1×3 ak/t nädalas)155 ak/tRegistreerimine
Inglise keel edasijõudnutele B2+ (kõrgem kesktase+)Maricarmen Patricia Rodriguez GuillenK 08:30-10:45 (1×3 ak/t nädalas)138 ak/tRegistreerimine
Inglise keele B2+ vestluskursusKatri TariqK 17:15-18:45 (1×2 ak/t nädalas)57 ak/tRegistreerimine
Improve Your English vestluskursus B2.2-C1.1Shalini TuscanoT 17:00-19:15 (1×3 ak/t nädalas)165 ak/tRegistreerimineTallinna Keeltekool OÜ --- Äriregistri nr 14897732 --- Telefon 52 64 918 --- Endla 4, Tallinn 10142 --- info@tallinnakeeltekool.ee
Tallinna Keeltekool Facebookis
Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursused"