Telefon

52 64 918

Avatud

Iga päev 09-17.00

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

3878 Vene keel edasijõudnutele B1 / INTENSIIVNE

Kursuse number3878
ÕpetajaAndrey Kuzichkin
AegT+N 15:30-17:00 (2×2 ak/t nädalas)
Tunde24
Klassiruum420
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
LisainfoVÄIKEGRUPP (kuni 8 inimest)


Kursuse hind eraisikule: 235 eurot kogu kursuse eest (24 kontaktõppetundi perioodil 12.05.2022 - 21.06.2022).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest ühes osas.

 • Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 282 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest (12.05.2022 kuni 21.06.2022). Juriidilistel isikutel on võimalik kursuse eest tasuda ühes osas.


  Arve muutmise või jagamise tasu on 10 eurot (kui soovitakse arvet muuta pärast selle väljastamist või oma soovi märkimist registreerumisel, või kui õpingute eest tasub osaliselt töötaja ja osaliselt tööandja või teine isik).


  Kursuse toimumisaeg ja maht

  • Kursus toimub 12.05.2022 - 21.06.2022, T+N 15:30-17:00 (2×2 ak/t nädalas).
  • Perioodil 12.05.2022 - 21.06.2022 moodustab kursuse kogumaht 40 akadeemilist tundi, millest 24 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 16 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 12 õppekorda 2 ak/t korraga.
  • Õppijad maksavad tasu ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamiseks kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.


  Kursuse kirjeldus
  Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык как иностранный». Основная цель обучения иностранных учащихся на курсе «Русский язык как иностранный» (Практический курс. Пороговый уровень В1, разговорный) заключается в овладении системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды; приобретение навыков письменной и устной речи.

    • В качестве учебных материалов используются учебники, интернет-ресурсы, авторские разработки преподавателя, видео- и звуковые файлы.
    • План на неделю. В + предложный падеж в значении времени. Глаголы с суффиксами –ова/-ева. Конструкции: В среду у меня была встреча.
    • Культура. Местоимение «свой». Союзы «потому что, поэтому». Конструкции: Я люблю свой город, потому что он очень красивый.
    • Развитие речи. Аудирование. Текст «Новости».
    • Городской транспорт. Глаголы движения. Конструкции: Сегодня я иду… Я езжу на метро. Путешествие. Глаголы движения. Конструкции: Куда вы ездили. Где вы были?
    • Что у вас есть и чего нет. Родительный падеж существительных в единственном числе. Предлоги. Конструкции: У Анны нет… У меня не было…
    • Не говори, что делал, а говори, что сделал! Вид глагола: значение, образование пар, употребление. Глаголы и выражения времени. Конструкции: Вчера я писал письма. Я написал три письма. Завтра я напишу пять.
    • Будущее время глаголов несовершенного вида. Конструкции: Он будет читать целый день.
    • Разговор по телефону. Императив: образование и употребление. Императивные конструкции. Союзы ЧТО/ЧТОБЫ. Конструкции: Скажите, … Передайте, что…/чтобы… Давайте поговорим!
    • Сложные предложения с придаточными причины, цели и условия. Конструкции: Я изучаю русский язык, потому что я интересуюсь русской культурой. Я дал ему деньги, чтобы он купил мне словарь. Если завтра будет хорошая погода, мы поедем в Сестрорецк.
    • По итогам курса студент может решать практические задачи в типичных ситуациях повседневной жизни (в том числе в профессиональной и учебной сферах), поддерживать социально-деловое взаимодействие с носителями русского языка.
  


  Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus 20 €.


  Kursuse lisainfo

  • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
  • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekande platvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna.


  _______________________________________________________________________________________________

  * Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppe arvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arvtasuda teine eraisik.
  RegistreerimineRegistreerimine

  Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

  Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

  Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.ee  Välja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"