Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

3947 Inglise keel taasalgajatele A1.2

Kursuse number3947
ÕpetajaTäpsustamisel
AegK 17:15-19:30 (1×3 ak/t nädalas)
Tunde90
Klassiruum5-504
ÕpikNew Headway Beginner 5. Edition
Minimaalne õppijate arv4
Lisainfo VÄIKEGRUPP (4-8 inimest)


Kursuse hind eraisikutele*: 886 eurot kogu kursuse eest (90 kontaktõppetundi perioodil 14.09.2022-19.04.2023).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 886 eurot (soodushind 841 eurot);
  • kahes osas: 896 (= 2 × 448) eurot (soodushind 850 = 2 × 425 eurot);
  • kolmes osas: 900 (= 3 × 300) eurot (soodushind 855 = 3 × 285 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 29.08.2022 (k.a) ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 1072 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest.


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 14.09.2022-19.04.2023 K 17:15-19:30 (1×3 ak/t nädalas).
 • Kursuse kogumaht on 144 akadeemilist tundi, millest 90 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 54 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 30 õppekorda 3 ak/t korraga.
 • Õppijad tasuvad ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamisele kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.
 • Jõuluvaheaeg on 24.12.2022-08.01.2023 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse kirjeldus
Tegemist on A1.2 taseme jätkukursusega tasemele A1.1, mille jooksul omandasid õppijad inglise keele elementaarsed põhialused ja nüüd jätkavad A1.2 tasemel keele omandamist ning kordavad üle ja kinnistavad ka A1.1 tasemel õpitu.

Grammatikas tegeleme loendatavate ja loendamatute nimisõnadega, omadussõnade võrdlusastmetega, kordame oleviku ajavorme, õpime moodustama „going to“-tulevikku ja täismineviku ajavormi, kordame üle ka ebareeglipäraste tegusõnade minevikuvormid, modaalverbid can/can’t, samuti eessõnu in/at/on kohamäärustes.

Igapäevase inglise keele raames õpime poodlemisega seonduvat sõnavara, andma juhiseid, tegema ettepanekuid, omandame isikukirjelduse ja transpordi ning reisimisega seonduvat sõnavara. Teeme eelnevate teemadega seonduvaid lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisharjutusi. Harjutame e-kirjade kirjutamist, kohtade kirjeldamist.

Igas tunnis saab õpilane esitada minimonoloogi teda huvitaval teemal.

Kursuse lõpuks suudab õpilane ennast piisavalt sujuvalt väljendada igapäevastes elusituatsioonides, samuti ka loeb kergemaid ilukirjanduslikke ja kunsti ning ajalugu puudutavaid tekste ja saavutab inglise keele A1.2 taseme.


Kursuse õppematerjal
Kursuse õppematerjaliks on New Headway Beginner 5. Edition (õpik+töövihik+digimaterjalid) maksumusega 49 eurot.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekandeplatvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna. E-kooli erinevate funktsioonide kasutamine sõltub konkreetse õpperühma vajadustest, edasijõudmisest ja kursuse õpetaja poolsest keeleõpetamise metoodika valikust, mistõttu võib e-kooli funktsionaalsus erinevatel kursustel ja erinevates keeleõpperühmades varieeruda.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppe arve tasuda teine eraisik.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"