Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

Registreerimine (paksult trükitud on kohustuslik) Loobu

Õppija eesnimi

Õppija perekonnanimi

Õppija isikukood

Telefon

Email

Aadress

Õppija lisainfo

Makseviis

Maksan

Maksja eesnimi

Kui maksja on eraisik, siis Õppija maksab ise
Maksja perekonnanimi

Maksja isikukood

Kui maksja on asutus, siis
Asutuse nimi

Asutuse aadress

Asutuse registrikood

Andmed on õiged

Lugesin koolituslepingut

vt teisi kursuseid

4030 Vene keel taasalgajatele A2.2

Kursuse number4030
ÕpetajaAndrey Kuzichkin
AegN 17:15-18:45 (1×2 ak/t nädalas)
Tunde60
Klassiruum420
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
Lisainfo VÄIKEGRUPP (4-8 inimest)


Kursuse hind eraisikutele*: 591 eurot kogu kursuse eest (60 kontaktõppetundi perioodil 15.09.2022-20.04.2023).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 591 eurot (soodushind 561 eurot);
  • kahes osas: 600 (= 2 × 300) eurot (soodushind 572 = 2 × 286 eurot);
  • kolmes osas: 606 (= 3 × 202) eurot (soodushind 576 = 3 × 192 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 29.08.2022 (k.a) ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 715 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest.


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 15.09.2022-20.04.2023 T 17:15-18:45 (1×2 ak/t nädalas).
 • Kursuse kogumaht on 96 akadeemilist tundi, millest 60 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 36 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 30 õppekorda 2 ak/t korraga.
 • Õppijad tasuvad ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamisele kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.
 • Jõuluvaheaeg on 24.12.2022-08.01.2023 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse kirjeldus Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык как иностранный» (Практический курс. Начальный уровень - А2) Основная цель обучения иностранных учащихся на курсе «Русский язык как иностранный» Практический курс. Начальный уровень А2, разговорный - заключается в овладении системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды.

 • В качестве учебных материалов используются учебники, интернет-ресурсы, авторские разработки преподавателя, видео- и звуковые файлы.
 • Существительное. Прилагательные. Вопрос: какой?, какая?, какое?, какие? Глагол, II группа. Наречие. Вопросы: как?, где?, когда? Числительные. Счет (10-20). Глаголы.
 • Моя семья. Посессивные конструкции (у меня есть...). Повторение притяжательных прилагательных (мой/я, твой/я, наш/а, ваш/а, его, её, их), Конструкции: Чей брат (сын...)? Чья сестра (мама...)?
 • Где вы живете. Предложный падеж существительных. Конструкции: Я живу в Париже (в Москве, в Германии).
 • Профессии. Настоящего времени глаголов (повторение). Предлоги В/НА в предложном падеже. Конструкции: Актриса играет в театре. Строитель работает на стройке.
 • Мой день. Прошедшее время глаголов (повторение). Конструкции: Днем я был на работе и в ресторане. Глаголы «вставать, давать, продавать».
 • Время на часах. Конструкции: Сколько времени? (который час?) Когда вы встаете? Я встаю в час (в два часа, в 6 часов).
 • Магазин «Одежда». «Продукты». Винительный падеж неодуш. существительных и прилагательных. Глагол «хотеть». Конструкции: У вас есть рубашки? Я хочу это красную рубашку.
 • Дом и квартира. Предложный падеж притяжательных местоимений. Конструкции: В нашем доме есть лифт. Что у вас в гостиной?
 • Черты характера. Внешность. Конструкции: Он очень симпатичный. У него большие зеленые глаза. Он среднего роста...
 • По итогам курса студент может общаться с носителями русского языка в ограниченном числе ситуаций в бытовой, учебной и социально-культурной сферах.


Kursuse õppematerjal
Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekandeplatvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna. E-kooli erinevate funktsioonide kasutamine sõltub konkreetse õpperühma vajadustest, edasijõudmisest ja kursuse õpetaja poolsest keeleõpetamise metoodika valikust, mistõttu võib e-kooli funktsionaalsus erinevatel kursustel ja erinevates keeleõpperühmades varieeruda.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "http://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php/Kursus"