Telefon

52 64 918

Avatud

E-R 9-17

Aadress

Endla 4 Tallinn

vt teisi kursuseid

4034 Vene suhtluskeel edasijõudnutele B2

Kursuse number4034
ÕpetajaAndrey Kuzichkin
AegR 14:00-15:30 (1×2 ak/t nädalas)
Tunde60
Klassiruum
Õpik
Minimaalne õppijate arv4
Lisainfo VÄIKEGRUPP (4-8 inimest)


Kursuse hind eraisikutele*: 591 eurot kogu kursuse eest (60 kontaktõppetundi perioodil 16.09.2022-21.04.2023).

 • Tallinna Keeltekooli kursuste maksumuselt saavad eraisikud* oma tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi taotleda Maksu- ja Tolliametilt eraisiku tulumaksu 20%.
 • Eraisikutel on võimalus tasuda kursuse eest mitmes osas, näidates oma valiku ära kursusele registreerumise vormi maksmise väljal ning tasudes kursuse eest järgnevalt:
  • ühes osas: 591 eurot (soodushind 561 eurot);
  • kahes osas: 600 (= 2 × 300) eurot (soodushind 572 = 2 × 286 eurot);
  • kolmes osas: 606 (= 3 × 202) eurot (soodushind 576 = 3 × 192 eurot).
 • Varajase registreeruja soodushinnad kehtivad kursusele registreerumisel kuni 29.08.2022 (k.a) ja arve (kursuse kogumaksumuse või osamakse) tasumisel enne kursuse esimest kontakttundi.
 • Õpinguid jätkavate Tallinna Keeltekooli õpilaste lisasoodustus kajastub kursuse eest esitataval arvel.


Kursuse hind juriidilistest isikutest maksjatele: 715 eurot koos käibemaksuga kogu kursuse eest.


Kursuse toimumisaeg ja maht

 • Kursus toimub 16.09.2022-21.04.2023 R 14:00–15:30 (1×2 ak/t nädalas).
 • Kursuse kogumaht on 96 akadeemilist tundi, millest 60 ak/t moodustavad auditoorsed kontakttunnid ja 36 ak/t kodused ülesanded. Kokku toimub 30 õppekorda 2 ak/t korraga.
 • Õppijad tasuvad ainult kursuse auditoorsete kontakttundide eest. Kursuse koduste ülesannete maht tundides on näidatud selleks, et õppijad oskaksid arvestada ligikaudselt kursuse läbimisele ja kursuse keeletaseme omandamisele kuluvat aega. Iseseisva töö maht võib tulenevalt õppija varasematest keeleteadmistest, keelevaistust ja individuaalsetest eripäradest erineda toodud keskmisest mahust.
 • Jõuluvaheaeg on 24.12.2022-08.01.2023 ja sel ajal õppetööd ei toimu.


Kursuse kirjeldus
Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык как иностранный». Основная цель обучения иностранных учащихся на курсе «Русский язык как иностранный» (Практический курс. Пороговый уровень В1, разговорный) заключается в овладении системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды; приобретение навыков письменной и устной речи.

 • В качестве учебных материалов используются учебники, интернет-ресурсы, авторские разработки преподавателя, видео- и звуковые файлы.
 • План на неделю. В + предложный падеж в значении времени. Глаголы с суффиксами -ова/-ева. Конструкции: В среду у меня была встреча.
 • Культура. Местоимение «свой». Союзы «потому что, поэтому». Конструкции: Я люблю свой город, потому что он очень красивый.
 • Развитие речи. Аудирование. Текст «Новости».
 • Городской транспорт. Глаголы движения. Конструкции: Сегодня я иду... Я езжу на метро. Путешествие. Глаголы движения. Конструкции: Куда вы ездили. Где вы были?
 • Что у вас есть и чего нет. Родительный падеж существительных в единственном числе. Предлоги. Конструкции: У Анны нет... У меня не было...
 • Не говори, что делал, а говори, что сделал! Вид глагола: значение, образование пар, употребление. Глаголы и выражения времени. Конструкции: Вчера я писал письма. Я написал три письма. Завтра я напишу пять.
 • Будущее время глаголов несовершенного вида. Конструкции: Он будет читать целый день.
 • Разговор по телефону. Императив: образование и употребление. Императивные конструкции. Союзы ЧТО/ЧТОБЫ. Конструкции: Скажите, ... Передайте, что.../чтобы... Давайте поговорим!
 • Сложные предложения с придаточными причины, цели и условия. Конструкции: Я изучаю русский язык, потому что я интересуюсь русской культурой. Я дал ему деньги, чтобы он купил мне словарь. Если завтра будет хорошая погода, мы поедем в Сестрорецк.
 • По итогам курса студент может решать практические задачи в типичных ситуациях повседневной жизни (в том числе в профессиональной и учебной сферах), поддерживать социально-деловое взаимодействие с носителями русского языка.


Kursuse õppematerjal
Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.


Kursuse lisainfo

 • Registreerumine kursusele on avatud kuni grupi täitumiseni.
 • Kursus toimub klassiruumis kontaktõppena ning on toetatud täisfunktsionaalse integreeritud e-kooli keskkonna poolt, mis ühendab endas reaalajas videoülekandeplatvormi, õppematerjalide repositooriumi ja interaktiivse kursusekeskkonna. E-kooli erinevate funktsioonide kasutamine sõltub konkreetse õpperühma vajadustest, edasijõudmisest ja kursuse õpetaja poolsest keeleõpetamise metoodika valikust, mistõttu võib e-kooli funktsionaalsus erinevatel kursustel ja erinevates keeleõpperühmades varieeruda.


_______________________________________________________________________________________________

* Eraisikust õppijaks loetakse rühmatundides (sh kaugõpe) või individuaalõppes osalevat ja eraisikuna iseenda nimel keeleõppearvet tasuvat eraisikut. Erandjuhul võib eraisikust õppija eest keeleõppearve tasuda teine eraisik.
RegistreerimineRegistreerimine

Loe ka Koolituslepingut. Kursusele registreerumisel aktsepteerib õppija Koolituslepingut ning lepingus ja kursuse infos toodud tingimusi.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hinnale lisandub õppematerjalide maksumus, kui pole märgitud teisiti.

Kui teil ei õnnestu registreerida, siis võivad kohad olla täis. Sellisel juhul võtke meiega palun ühendust tel 52 64 918 või kirjutage info@tallinnakeeltekool.eeVälja otsitud andmebaasist "https://tallinnakeeltekool.ee/w/index.php?title=Kursus"